החלום ללמוד בחו"ל הפך למציאותי לישראלים רבים, יחד עם זאת, שכר הלימוד ועלויות המחייה במדינה זרה יוצרים לסטודנט מציאות כלכלית חדשה והשקעה גדולה.

שכר הלימוד במוסדות בחו"ל גבוה יותר משכר הלימוד בישראל ולכן קבלת מלגה יכולה להקל מאוד על הסטודנט לעבור בקלות את התואר בלי לעבוד מחוץ לשעות הלימודים או לקחת הלוואות גדולות.

המלגות הנחשקות ביותר הן אלה שמשלבות סכום קבוע שניתן כהחזר לשכר הלימוד יחד עם מענק חודשי לכיסוי הוצאות המחיה אך רובן העיקרי של המלגות הן לכיסוי שכר לימוד בלבד.
קיימים הבדלים בין המדינות השונות בכל הקשור לקבלת המלגה, לכל מלגה יש קריטריונים ייחודיים רק לה.
מלגות לסטודנטים ישראלים יוענקו בעיקר על סמך כישורי הסטודנט, הישגי העבר ופוטנציאל להצלחה בעתיד וכן על בסיס אי יכולתו של המועמד לעבוד בהוצאות בהסתמך בכנסתו או בהכנסת הוריו. מבחינת מוסד הלימודים, מטרת המלגה היא להבטיח שמועמד מוכשר שאינו בעל יכולת כלכלית יקבל את הצעתה מול הצעות של מוסדות אחרים.

בכמה בתי-ספר יש לציין את הבקשה במסמכי בקשת ההרשמה. באופן כללי, אתר בית-הספר וחוברת המידע הנשלחת מטעמו מכילים מידע מפורט על מלגות, וכדאי לקרוא אותם בעיון. כמו-כן, הסיכויים לקבלת מלגה מצטמצמים לקראת סוף תקופת ההרשמה ולכן אם נושא המלגה חשוב לכם, כדאי בדרך כלל להגיש את הבקשה להרשמה מוקדם ככל האפשר בעונת ההרשמה.

הטיפול והשירות ב VIPloma אינו כרוך בתשלום כיון שאנו הנציגים הרישמיים של בתי הספר בישראל 03-6525560.