מגוון תחומי הלימוד הוא רחב – מעיצוב ואומנות עד למלונאות, מוזיקה, קולינריה וקונדיטוריה, משחק וקולנוע או כל תחום אחר.

על אף השוני הקיים בין מקצועות הלימוד השונים, מספר תהליכים דומים מתקיימים בהחלטה וקבלת הלימודים בחו"ל:

השלב הראשון הינו בדיקת תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים שבחרתם –

תנאי הקבלה יכולים לכלול חלק או את כל הנתונים האלו:

  • ציוני תעודת בגרות (למועמדים לתואר ראשון) או ציוני תואר ראשון (למועמדים ללימודי master).
  • תיק עבודות נדרש בדרך כלל למקצועות קריאטיביים.
  • ציון מבחן באנגלית : תדרשו להפגין ידע בסיסי בשפה בה מתנהלים הלימודים, בכל תחום ובכל מסלול לימודים בו תבחרו.
  • ריאיון אישי או וועדת קבלה.
  • מכתבי המלצה
  • קורות חיים
  • מכתב מוטיבציה

דרישות סף: בחלק ממסלולי הלימודים או האוניברסיטאות יש דרישות סף לקבלה, כמו: ממוצע ציוני תואר ראשון, תיק עבודות (מותאם לתחום הלימודים ) או ציון סף במבחני הקבלה.